ﺳﻪشنبه ، 27 مهر ، 1400
فرم نظرسنجی
نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده شما همکاران گرامی برای بهبود مستمر خدمات رسانی در مراکز فرهنگی رفاهی معاونت اجرایی با تکمیل فرم زیر ما در این امر مهم یاری فرمایید .
نام و نام خانوادگی
استان محل خدمت
تلفن همراه
پست الکترونیک
مجموعه ای که از آن استفاده نموده اید را مشخص نمایید
طرح راه اندازی سامانه ثبت نام اینترنتی را چگونه ارزیابی می کنید
نحوه برخورد پرسنل پذیرش را چگونه ارزیابی می نمایید
نحوه پذیرایی در رستوران مجموعه را چگونه ارزیابی می کنید
کیفیت و کمیت غذای ارائه شده در مجموعه چگونه بوده است
نحوه عملکرد مدیریت و پرسنل مجموعه را بصورت کلی ارزیابی نمایید
میزان رضایت خود را از امکانات و تجهیزات مجموعه اعلام فرمایید
هزینه پرداختی را نسبت به خدمات و امکانات مجموعه ارزیابی نمایید
عملکرد واحد پشتیبانی سامانه رزرواسیون اینترنتی را چگونه ارزیابی می کنید
انتقاد و پیشنهادات خود را در اینجا بنویسید
کد امنیتی را وارد کنید
 

رسول اکرم(ص) : هرکس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان لطف الهی است.