چهارشنبه ، 25 تیر ، 1399
اطلاع رسانی

(آرشیو ماه فروردین 1394)

مشکل ورود برای کارآموزان داشگاه علوم قضایی

دوشنبه ,24 فروردین 1394 12:31
باطلاع دانشجویان محترم دانشگاه علوم قضایی میرساند با توجه به ارسال اشتباه اطلاعات کدپرسنلی کارآموزان قضایی از سوی دانشگاه ، در صورتیکه وارد پنل کاربری...
جستجو
آرشیو اخبار